Obětní beránek  neboli  Politici v rouše beránčím

Naši vrcholní politici se rádi staví do role obětních beránků. Údajně na ně svalujeme jen vlastní chyby, vlastní nenaplněná očekávání. Toto přirovnání silně kulhá. Obětní beránek přece musí splňovat jednu základní podmínku, totiž že opravdu s věcí, která je mu kladena za vinu, nemá nic společného. Tak jako je to u toho původního starožidovského beránka. Židé jednou za rok vybrali beránka (tedy skutečného beránka - zvíře), symbolicky na něj naložili všechny své hříchy a vyhnali ho do pouště. Ale chtějí snad například Klausovi příznivci tvrdit, že jejich idol neměl s českou ekonomikou nikdy nic společného? Že jeho vliv na vývoj společnosti byl nulový? Že nic nemohl ovlivnit ?

Teď mi dovolte jeden vymyšlený příklad. Dlouhou dobu nepršelo. Domorodé vesnici hrozí neúroda a hlad. Přijde šaman a slíbí, že zítra začne vydatně pršet. Ale neprší. Šaman slíbí, že tedy pozítří, nejpozději do týdne začne opravdu, ale opravdu pršet. Uběhne měsíc a nespadne ani kapka. Je z toho obviněn šaman a možná ho stihne i trest. Je ten šaman snad obětním beránkem? Samozřejmě že není. My sice víme, že ve skutečnosti nemohl déšť nijak ovlivnit, tak proč ale na sebe bral (navíc zcela dobrovolně) tuto odpovědnost? A v téže pozici jsou i politici. Oni na sebe vzali odpovědnost za další vývoj naší společnosti, tak se ho teď nemohou zříci. Ale v tom je právě problém. Jakmile se daří, tak si úspěchy ihned naši milí politici připíší na triko (neholedbá se snad Zeman, že nynější růst hrubého domácího produktu zajistila jeho vláda? Netvrdil nám totéž kdysi i pan Klaus? Nesliboval trvalý růst ekonomiky, který zajistí jeho prozíravá vláda?). Jakmile však přijdou neúspěchy, politici okamžitě jakoukoli odpovědnost odmítnou. A křičí "nedělejte z nás obětní beránky". Takže si máme pamatovat, pokud se společnosti daří, máme za to být vděčni našim vůdcům a znovu je zvolit, pokud se nedaří, můžeme si za to sami a jediné, co můžeme udělat je znovu zvolit naše vůdce, protože ti se pokusí (přestože to nijak nezavinili) naše chyby napravit.

A závěrečná rada ? Sledujte politiky a hlavně jejich skutky. Podle jejich skutků poznáte je, praví se v jedné moudré knize. Dobrý strom nese dobré ovoce a špatný špatné. Obráceně to být nemůže. Všichni politici se staví do role beránka spasitele a jakmile se něco nedaří, dělají ze sebe beránky obětní. Ve skutečnosti však mnoho z nich je jen vlkem v rouše beránčím. Takže pozor na vlky.

Na mojí Home stránku neboli domácí Page