Pavel Exner - Příklady programování ve Visual FoxPro 7.0

Zde si můžete stáhnout několik ukázek programování ve Visual FoxPro 7.0 (většinou ale budou fungovat i ve verzi 6.0 i ve vyšších verzích). Soubory jsou vždy spakovány v jenom souboru typu ARJ (některé i jako ZIP). Ten si stáhněte na svůj počítač a zde rozbalte příkazem ARJ E soubor.arj. Rozbalí se vždy volací program (s příponou PRG), který obsahuje i všechny komentáře. Rozbalí se i všechny další potřebné zdrojové soubory a databáze.

Ke spuštění programu i prohlížení zdrojů potřebujete mít instalovanou "foxku", tedy Visual FoxPro 7.0 nebo vyšší verzi. Pro spuštění ukázky WORD nebo EXCEL Automation potřebujete mít intalován MS Word, případně MS Excel.


FORM

Práce s formuláři, modální formuláře, formuláře uvnitř formulářů, formuláře v okně FoxPro nebo na ploše Windows, vytvoření FORMSETu atd.

FORM.ARJ

LABEL

Ovládací prvek LABEL, hodnota LABEL definovaná funkcí

LABEL.ARJ

EDIT

Ovládací prvek EDIT, vyhledání textu zadaného uživatelem v MEMO položce

EDIT.ARJ

TEXTBOX

Ovládací prvek TEXTBOX, různé možnosti použití včetně zadání hesla

TEXTBOX.ARJ

GRID

Ovládací prvek GRID, zobrazení souborů s nastavenou relací

GRID.ARJ

CONTAINER

Objekt CONTAINER, vkládání objektů do kontejneru za běhu aplikace pomocí metody AddObject (a jejich mazání metodou RemoveObject). Program na kreslení barevných kruhů ukazuje i možnosti třídy SHAPE.

KRUHY.ARJ

WORD Automation

Použití Wordu jako Automation serveru a zobrazeni tabulky jako dokumentu Word, případně jeho vytištění

WORD.ARJ

EXCEL Automation

Příklad použití Excel jako Automation serveru a přetažení faktur z Excelovského sešitu do tabulky DBF

EXCEL1.ARJ

SHAPE

Program pro definici barev pomocí RGB a převod z desítkové do šestnáctkové soustavy. Ukazuje možnosti použití ovladače SHAPE.

SHAPE.ARJ

CONTROL

Barevné tlačítko vytvořené jako nová třída na základě obecné kontejnerové třídy CONTROL. Ukázka použití (změna barvy tlačítka při běhu programu).

CONTROL.ARJ

TISK

Ukázka, jak vytisknout aktuální formulář (FORM) VFP i s jeho obsahem pouhým stiskem tlačítka na formuláři.

TISKFORM.ARJ

SHORTCUT

Vytvoření zástupce na Ploše nebo kdekoli jinde přímo z Visual FoxPro pomocí Windows Script Host

SHORTCUT.ARJ

EXCEL Automation 2

Excel jako Automation server - zobrazení tabulky DBF v sešitu Excel a vytvoření grafu

EXCEL2.ARJ EXCEL2.ZIP

Funkce 1

Předávání paramterů funkci hodnotou a odkazem

FUNKCE1.ARJ FUNKCE1.ZIP

Funkce 2

Předat funkci jako parametr ukazatel na pole ukazatelů na funkce - myslíte si, že něco takového jde jen v Céčku ? Zde je jednoduchý příklad téhož ve VFP, jednou torchu primitivně pomocí makrosubstituce, podruhé elegantněji pomocí pole objektů

FUNKCE2.ARJ FUNKCE2.ZIP

MS Graph

Zobrazení tabulky DBF v grafu pomocí MS Grpah jako COM serveru a jak to distribuovat se svou aplikací (ve VFP 7.0)

MSGRAPH.ARJ MSGRAPH.ZIP

Internet Explorer

Stažení webové stránky z Internetu pomocí IExploreru a její uložení do souboru. V ukázce se stahují kurzy cizích měn z webu ČNB

STAHNI.ARJ STAHNI.ZIP

ShellExec
WinApi32
Nové

Otevře soubor ve formátu PDF asociovanou aplikací pomocí volání funkce ShellExecute

OpenPDF.ARJ

KeyPress() Nové

Použití metody KeyPress() formuláře a ovladače.

KeyPress.ARJ KeyPress.ZIP

Fonty
Nové

Výběr písma pomocí funkcí Afont() a GetFont().
Snadné zobrazení ukázky v každém instalovaném fontu.

Fonty.ARJ Fonty.ZIP


Všechny soubory ke stažení jsou maličké (řádově Kbytes)
Zde si můžete stáhnout program ARJ

Na mojí Home stránku neboli domácí Page