Plánovači

Teoretik socialismu Karel Marx se věnoval i problému cyklických krizí kapitalismu a celkem správně si všiml, že jsou způsobeny nadvýrobou. Procesem, kdy firmy vyrábí ostošest, avšak po jejich zboží přestává být poptávka a zboží se jen hromadí ve skladech. Na novou výrobu pak firmy nezískávají prostředky prodejem zboží, ale čerpají své rezervy nebo si půjčují od bank. V obou případech jednou nastane ta chvíle, kdy už zkrátka není dále z čeho brát. A vypukne krize.

Způsobem jak takovým nepříjemnostem čelit se již Marx nezabýval. Jeho cílem bylo podrobně popsat kapitalistickou ekonomiku. Předpokládal sice, že krize imperialismu povede ke světové revoluci a svržení kapitalistického výrobního způsobu, co ale bude s ekonomikou dál, to už Marxe nezajímalo. Proto také pozdější reálně socialističtí ekonomové neměli na co navázat, a tak jim nezbylo než se obracet na takové ekonomické experty, jako byli V.I.Lenin a J.V.Stalin (Stalinovo znění základního ekonomického zákona socialismu jsem se učil ještě i já na Vysoké Škole Ekonomické v osmdesátých letech).

Něco však velký Lenin přece vymyslel. Plánování. Když se bude ekonomika centrálně plánovat, když budeme přesně vědět, kolik čeho bude potřeba, tak se také přesně tolik toho vyrobí a nikdy nemůže dojít k nadvýrobě. To se zdá jako docela dobrá myšlenka, tak proč by to nemohlo fungovat ?
No v podstatě z těchto třech důvodů :

  • Nelze naplánovat všechno. Vyspělá ekonomika produkuje milióny různých produktů, zboží i služeb v obrovské rozmanitosti. Sledovat všechno a ve všech vztazích je naprosto nemožné.

  • Paltí tzv. Gandalfova věta. Čaroděj Gandalf jednou řekl Frodovi : "ani ti nejmoudřejší z nejmoudřejších nedohlédnou do všech konců." Nikdo nedokáže domyslet všechno do všech důsledků, už proto, jak velkou roli hraje těžko plánovatelná náhoda.

  • Za socialismu nehrozí nadvýroba, ale podvýroba. A všechny plány byly na podvýrobu i naplánovány. Jinak by přeci každé překročení plánu muselo nutně vést ke krizi z nadvýroby. Překročení plánu by bylo stejně špatné jako jeho nesplnění. Ovšem překročení plánu každoročně hrdě hlásily všechny možné brigády socialistické práce. Marx by požadoval jejich tvrdé potrestání.Na mojí Home stránku neboli domácí Page