Pavel Exner: O Plaváčkovi

Kronika velmi pěkná o současných dějinách národa českého v zemi zaslíbené

neboli

O PlaváčkoviKniha první - Před válkou
Kapitola 1. Král

Po smrti taťky Masaryka byl zvolen českým králem rabín Jehuda Löw ben Bezalel díky vydatné pomoci svého tajemného fámuluse Goléma, známého mezi galérkou jako Franc Hliněná Pata. Bylo to v době, kdy v sousední Alemánii vládl císař Hitler, který neměl rád židy, protože ho v mládí unesli, ale dali mu mizerné vychování. Král Jehuda Löw ben Bezalel byl samosebou žid. Byl to první a poslední žid na českém trůně. Protože se bál Hitlera, rozhodl se, že odejde a odvede Čechy do země zaslíbené. Vydal provolání a Federální shromáždění jej po určitých nechutných tahanicích schválilo. Jen Slováci se rozhodli, že zůstanou doma, protože židy taky neměli rádi a z Hitlera si chtěli udělat kamaráda.

A tak Češi jednoho dne zbalili do košů konzervy a lahvové pivo a všichni nasedli do svých slavných katamaránů a hodlali vyplout, protože Češi neradi chodí pěšky. Jenže vtom zjistili, že nemají moře.

"Nevadí," řekl rabín Jehuda, "chmel je naše zlato a vzduch je naše moře." a Češi se vznesli do vzduchu a vydali se na cestu do země zaslíbené.
Kapitola 2. Hola hou Češi plují oblohou

Češi letěli přes Evropu a všude, kde je viděli, křičeli : "Hola hou Češi plují oblohou !" a báli se, aby u nich nepřistáli a něco jim neukradli.
Kapitola 3. Plaváček

Cestou se na jednom katamaranu narodil chlapeček a jmenoval se Fanda. A to byl tak chytrý chlapeček, že už druhý den vylezl z lodi a sletěl dolů.

Našli ho jeden sedlák se selkou, chvíli na něj čuměli a pak sedlák povídá :
"Was ist das ?"
A selka na to :
"Das ist ain miminko."
"Ja," povídá zase sedlák, "a pfotože spadlo z neba, budeme mu my šikat Plafaček."

A tak se Plaváček dostal na vychování do Alemánie.

"So schön." řekl na to Plaváček.

Kapitola 4. Blaničtí rytíři

Ještě než Češi odletěli do země zaslíbené, začali kopat štolu do kopce Blaníku, kde měli spát Blaničtí rytíři. Když se k nim dokopali, nechali je spát a probudili jen Bruncvíka. Přivázali ho na koně, aby jim furt nepadal a přivedli ho na Karlův most. Legenda totiž pravila, že až pojede Bruncvík přes most, kůň klopýtne a vyhrábne něco, co se bude Čechům setsakra hodit. Bruncvík celou cestu přes most klimbal a jeho kůň taky a museli je každou chvilku budit, a když už byli skoro na konci, vtom kůň klopýtl, nevyhrábl nic, ale spadnul po čumáku do Vltavy i s Bruncvíkem a oba se utopili.

Zajímavá je otázka, jak se Blaničtí rytíři dostali do Blaníku. Legenda o tom praví :

Za dávných časů, za vlády premiéra Kroka a jeho rodinného kabinetu došlo v Čechách ke kruté a nelítostné občanské válce mezi pivaři a vinaři. Pivaři v čele s Horymírem a Šemíkem chtěli všude pěstovat chmel, zatímco vinaři chtěli kopat zlato, aby si za ně mohli koupit ve Španělích rum. Krok stranil vinařům, a tak odsoudil Horymíra v zinscenovaném monstrprocesu k smrti. Ten se ale jen tak nedal, vyšvihl se na Šemíka a skokem do Vltavy si zachránil život. Pivaři s vinaři se pak dohodli a všichni pili všechno.

O tom, jak se Blaničtí rytíři dostali do Blaníku nepraví legenda nic.
Kapitola 5. V zemi zaslíbené

Češi letěli dlouho a leckdo už reptal, že by se jako mělo přistát. Navíc, když letěli nad Španělskem, uviděl je Chuan Antonio Pomeranč a volal na ně :
"Vitájtě, braťja !" protože doufal, že se Češi zúčastní jeho proslulých Olympijských hrátek.

Jenže král Jehuda ben Bezalel řekl :
"Nic." protože byl v tělocviku vždycky hrozný nemehlo a všechny děti ve škole se mu smály a on od té doby sport nesnášel.

Když doletěli k Popokatepetlu, král Jehuda vystoupil, rozpřáhl ruce a řekl :
"To je ta země zaslíbená."
A ministr zemědělství honem dodal :
"Mlékem a strdím oplývající." jen aby taky něco řekl, přestože z Čechů nikdo mlíko nepil a co to je strdí nikdo nevěděl.

A Češi přistáli, vyndali své konzervy, pivo, sudlice, přilbice a vozovou hradbu a jali se svými typickými husitskými mačetami mýtit džungli a indiány. V tom zvláště vynikal jakýsi bratr Žižka, který zle zřídil pankáče Atahualpu v bitvě u Sudoměře.
Kapitola 6. Jak Plaváček týral zvířátka a co s ním bylo dál

Mezitím Plaváček rostl a vesele si žil na statku mezi spoustou roztomilých zvířátek, která ve volných chvílích mučil. Sedlák mu často říkal :
"Ty kluk jedna miserna, to nesmiš ty dělat !"

A Plaváček vždycky sliboval :
"Ah Ja, main Father."
A sedlák se rozčiloval :
"Ty nemluvit Německy ! Kdo ti ma pak rošumela ?" protože sedlák uměl Německy jen pár slov a jinak mluvil jen blbě Česky. Zato Plaváček uměl Německy perfektně, dokonce tak dobře, že si toho všiml sám Hitler a vzal si Plaváčka k sobě do bunkru, kde spolu hráli vrchcáby, dokud Plaváček neřekl Hitlerovi :
"Ty svině jedna !" protože Hitler pořád švindloval.

Hitler se rozčilil a poslal Plaváčka šupem do nejbližšího koncentračního tábora, kde se Plaváček seznámil s několika Chaldejci a stal se Marxistou.
Celou knihu Plaváček (stejně jako další knihu Óda na skromnost) můžete zakoupit v elektronické podobě v internetovém nakladatelství Non Libri

Na mojí Home stránku neboli domácí Page