Demokracie v Sumeru

Mnoho lidí ví, že přímá demokracie je vynálezem starých Řeků, zatímco zastupitelská demokracie je pak vynálezem zcela moderním a novodobým. Ve skutečnosti tomu není tak. Slovo demokracie, jakožto vláda lidu, skutečně pochází ze staré řečtiny, ve skutečnosti se však jedná o velmi prastarou formu vlády, a to již v podobě zastupitelské demokracie, jak dokládá i jedna z nejstarších písemných památek lidstva - babylonský Epos o Gilgamešovi.

Vypráví se zde o tom, jak se vládce Uruku Gilgameš hodlal vydat na válečnou výpravu do Libanonu (epos tvrdí, že chtěl zničit příšeru Chuvavu, ve skutečnosti mu šlo o libanonské cedry, neboť dřevo bylo v Sumeru velmi nedostatkové zboží). Gilgameš byl velký vládce mocného města Uruku a jeho pravomoci byly jistě nemalé. Když se rozhodl postavit kolem města hradbu, klidně nařídil všem mužům, ba i dětem ve městě, aby dnem i nocí na stavbě pracovali. Těm se to samozřejmě nelíbilo a stěžovali si bohům a ti už jim nějak pomohli. Zajímavější ale je, že když se Gigameš rozhodl pro válku s Libanonem, již nemohl o výpravě rozhodnout sám, ale musel o schválení požádat radu starších, tedy jakéhosi prapředchůdce parlamentu. Zde ovšem neuspěl. Gilgameš však neváhal a předložil problém všelidovému hlasování všech svobodných občanů Uruku, což v té době nepředstavovalo technický problém, protože veškeré obyvatelstvo se mohlo sejít na jednom náměstí. Lid rozhodl pro válku a toto rozhodnutí mělo nejvyšší právní sílu, které se musela podřídit i rada starších, tedy orgán zastupitelský.

Nevíme sice, jak byla tato rada volena či jmenována, ale zcela jistě zde poznáváme základní prvky zastupitelské demokracie. V čele obce stojí představitel výkonné moci, který může sám rozhodovat o jistých záležitostech, jako je například vybudování opevnění. K takovým zásadním věcem, jako je vyhlášení války, však musí získat souhlas zastupitelského sboru. Rozhodnutí tohoto sboru však také nemusí být nezvratné, neboť nejvyšší moc má společně vyjádřená vůle všech obyvatel obce.

Jak vidět, měli staří Sumerové v jednom z nejstarších měst světa (starší bylo snad již jen město Eridu) zaveden velmi moderní systém vlády. Anebo bychom měli my náš pohled na to, co je staré až zastaralé a co nové a moderní, poněkud poopravit.Na mojí Home stránku neboli domácí Page